RUSKÁ  BAREVNÁ  BOLONKA

(RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA)

Standard č. 917 / 24.11.2010

Země původu:           Rusko.

Užití:                          Společenský pes

Klasifikace:                9. skupina, psi společenští

Krátká historie:         Při šlechtění barevné bolonky byli použiti francouzská bolonka, Shih-Tzu a Lhasa-apso. Vývoj plemene začal v r.1951, kdy byly založeny sekce "dekorativní kynologie" při klubech loveckých a služebných plemen psů. Přísnou selekcí a výběrem do chovu v leningradském spolku myslivců a rybářů (LODiR) byla vybrána skupina exteriérově blízkých jedinců. Hlavními plemennými znaky byla malá velikost 20-24 cm a velice bohatá srst efektního jednobarevného zbarveni. V r. 1964 byl napsán první standard plemene barevná bolonka. V r. 1966 Kynologická rada při Ministerstvu zemědělství uznala standard plemene barevná bolonka. V r. 1973 dle rozhodnutí sekce pokojových psíků Sverdlovského meziokresního spolku byl založen Moskevský městský spolek milovníků psů (MGOLS). Aktivní šlechtitelská práce a spolupráce s kynology Leningradu přenesla centrum selekce plemene do Moskvy. V 80. letech rostla popularita plemene, zakládají se nové kluby a chovatelské stanice. Vytvořen je národní klub plemene barevná bolonka.

Celkový vzhled:         Мalý, o něco delší než čtvercový rámec, harmonicky stavěný pes. Působí atraktivně díky efektně zbarvené bohaté srsti. Výraz milého a příjemného společníka.Barevná bolonka se nesmí typem přibližovat pudlovi anebo Shit-Tzu. 

Důležité proporce:     Délka trupu nepřevyšuje výšku v kohoutku o víc než o 15%.Hloubka hrudníku přibližně do poloviny kohoutkové výšky. Délka mordy je o něco delší než 1/3  celkové délky hlavy.

Povaha a temperament:         Laskavý pes s živým temperamentem a vyrovnaným charakterem.

Hlava:             Proporcionální k celkové stavbě těla.

Lebka: Okrouhlá, lehce vypouklá, týlní hrbol málo výrazný, nadočnicové oblouky průměrně výrazné, stop krátký, dobře znatelný.

Obličejová partie:

Nosní houba:     Není velká, v profilu přední linie nosu kolmá, nozdry dobře otevřené. Nosní houba je černá anebo dle odstínu zbarvení srstí, předností je tmavší odstín zbarveni nosu. 

Čenich: Není dlouhý, suchý, lehce se zužující k nosu. Nosní hřbet je rovný, mezi očima  široký. Dolní čelist dostatečně široká.

Pysky: Suché, dobře přiléhající, okraje černé anebo dle zbarvení srstí, přednostně co nejtmavší.

Čelisti a zuby:   Skus nůžkový. Povolen též klešťový anebo těsný předkus. Zuby jsou bílé, silné. Řezáky jsou kolmé k čelisti, žádoucí je plný počet řezáků a špičáků. 

Líce:     Lehce okrouhlé.

Oči:      Středné velikosti, tmavé, okrouhlé, přímo hledící. U hnědých jedinců jsou povolené světlejší oči. Víčka jsou tenká, suchá, dobře přiléhající, černá anebo v odstínu zbarvení. Výraz lehce hravý a laskavý.

Uši:      Střední velikosti, trojúhelníkového tvaru s lehce okrouhlou špičkou, povislé, úměrně vysoce posazené, s bohatou srstí.

 

Krk:    Střední délky, vysoce nasazený, suchý, dobře osvalený.

Trup:               Коmpaktní, středné široký.

Horní linie:        Rovná.

Kohoutek:        Středně výrazný.

Hřbet:              Rovný, silný, široký, osvalený, středně dlouhý.

Bedra:              Кrátká, mírně klenutá.

Záď:                Zaoblená, přiměřené délky, dost široká, lehce spáditá, dobře osvalená. 

Hrudní koš:       Středné široký, oválný, dlouhý, hluboký v loktech.

Dolní linie a břicho:       Břicho je lehce vtažené.

 

Ocas: Střední délky, vysoce nasazený, zatočeny srpovitě na zádech anebo leží na zádi. Konec ocasu se dotýká těla. Ocas je plně osrstěný.

 

Кončetiny:

Hrudní končetiny:          Celkový vzhled: Při pohledu zepředu jsou rovné a v postoji paralelní, poměrné široce postavené.

Lopatky:           Šikmo umístěné, položeny vzadu, dobře osvalené. Lopatka s ramenem svírá úhel 100-110˚.

Rameno:           Ramenní kost délkou odpovídá délce lopatky.

Lokty:               Nejsou vytočené dovnitř ani ven

Předloktí:          Střední délky, postavené kolmo

Zápěstí:            Rovná v prodloužení linie předloktí,

Nadprstí:          Silné skoro přímo postavené.

Tlapky:             Nevelké, okrouhlé formy, prsty jsou klenuté a pevné semknuté. Polštářky a drápy jsou tmavě pigmentované.

Pánevní končetiny:        Při pohledu zezadu jsou rovné a rovnoběžné, mírně široce postavené. 

Stehna:             Střední délky a dobře osvalená

Kolena:            Okrouhlá, kolenní uhel mírný.

Holeň:              Střední délky, lehce nakloněná.

Patní kloub:       Suchý, silný, mírně, výrazně úhlený.

Nárt:                Střední délky, kolmý

Tlapky:             Zadní jsou o něco menší než přední, oválné, prsty jsou dobře klenuté a    semknuté. Drápy a polštářky tmavé.

 

Pohyb:            Lehký a volný.

Кůže:              Elastická, bez záhybů a volné kůže, její pigmentace odpovídá zbarvení srsti.

Srst:    Dlouhá, sametová, lesklá, hustá s dobře vyvinutou podsadou, rovnoměrně pokrývá celého psa. Vlas je silný a "těžký". Preferována je kadeřavá srst, povolená vlnitá.

Zbarvení:        Jakékoliv mimo bílé a skvrnité. Povolený jsou malé bílé skvrnky na hrudi a prstech.

Velikost a váha:

Výška v kohoutku:   Optimální výška v kohoutu psů a fen je do 26cm

Váha:   Psi i feny cca 3 - 4kg.

 

Vady:   Jakákoliv odchylka od standardu je považována za vadu. Závažnost vady odpovídá stupni odchylky od standardu.

1. Čtvercový anebo příliš dlouhý rámec. Vysokonohý anebo krátkonohý jedinec.

2. Plochá lebeční část, nevýrazný stop, příliš pozvolný stop, příliš dlouhá tlama. 

3. Chybějící řezák

4. Rovná srst

5. Slabá srst

 

Vážné vady:

1. Polostojící anebo stojící uši.

2. Vyboulené oči.

3. Chybění dvou a více řezáků.

4. Předkus s mezerou.

5. Chybějící podsada.

6. Zálomek ocasu.

7. Krátké křivé předloktí

8. Velká bílá náprsenka, bílé tlapky

 

Diskvalifikující vády:

1. Nestandardní zbarvení.

2. Chybějící dlouhá srst na hlavě.

3. Podkus, zkřížený skus.

4. Výška v kohoutku nad 28 cm

5. Nezvládnutelně agresivní jedinec.

6. Modré očí, různé zbarvení očí.

7. Kupírovaný anebo geneticky krátký ocas

8. Výrazné znaky zakrslosti.

Dodatek:        Psi musí mít v šourku dvě normálně vyvinutá varlata.

 

 

BOLOŇSKÝ PSÍK

 ( BOLOGNESE )

F.C.I.-Standard č. 196 / 20.04.1998 / GB          

ZEMĚ PŮVODU: Itálie

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 27.11.1989

POUŽITÍ: společenský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:   Skupina 9 společenská plemena, Sekce 1 bišonci a příbuzná plemena

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Původ plemene je směšován s původem maltézského psíka, protože jejich vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotela (384 – 322 př. Kr.) pod označením „canes melitenses“.  Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi nejoblíbenější dary dávané mocnými tohoto světa. Cosimo de Medici (1389-1464) přinesl ne méně než osm boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice. Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy: „tito dva malí psíci jsou nejkrálovštějším darem, který může kdokoliv učinit panovníkovi“. Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách Tiziana, Pierra Breughela staršího a Goyi.

 

CELKOVÝ VZHLED: Malý, robustní a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.

DŮLEŽITÉ POMĚRY: Kvadratická stavba, takže délka trupu je rovna výšce v kohoutku.

POVAHA / TEMPERAMENT: Velmi vážný, celkově ne příliš aktivní. Průbojný, učenlivý, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.

HLAVA: střední délky, dosahující 1/3 výšky v kohoutku. Šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je shodná s délkou hlavy.

MOZKOVNA:

Lebka: mírně ovoidního (vejčitého) tvaru v předozadním směru a spíše plochá v horní části, má však konvexní postranní části; hrbolky čelní kosti jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a nosního hřbetu jsou rovnoběžné; čelní vráska je jen slabě zvýrazněná a týlní hrbol jen slabě patrný. Délka lebky je o málo větší než délka tlamy.

Stop: dosti výrazný.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: ve stejné linii jako nosní hřbet; při pohledu z profilu je její přední strana vertikální. Je velká a musí být černá.

Tlama: Její délka dosahuje 2/5 délky hlavy, nosní hřbet je rovný a postranní části tlamy jsou rovnoběžné, takže přední část tlamy je téměř čtvercová. Oblast spodní části očnice je dobře vytvarovaná.

Pysky: horní pysky jsou málo vyvinuté do hloubky, nezakrývají spodní pysky, a spodní profil tlamy je ohraničen spodní čelistí.

Čelisti/Zuby: Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními oblouky navzájem perfektně přizpůsobenými. Zuby bílé, pravidelně vyrovnané, skus silný a úplný. Nůžkový skus, tolerován je klešťový skus.

Oči: Posazené téměř v čelní rovině; dobře otevřené, spíše velké než normální velikosti. Oční víčko je kulaté, oční bulva nesmí vystupovat, oční bělmo není viditelné. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.

Uši: vysoko nasazené, dlouhé a svěšené, ale dosti pevné v místě nasazení, takže horní část vnějšího ucha odstává od lebky, vzbuzujíc tím dojem, že hlava je větší než ve skutečnosti.

 

KRK: bez kožního laloku; jeho délka je rovna délce hlavy.

 

TRUP: pes má kvadratickou stavbu, délka trupu, měřená od ramenního hrbolku po hrbolek sedací kosti, je rovna výšce v kohoutku.

Kohoutek: jen slabě vystupující z hřbetní linie.

Hřbetní linie: rovný profil zad a mírně konvexní profil beder harmonicky přecházejí v linii zádě.

Záď: velmi mírně spáditá; je velmi široká.

Předhrudí: špička hrudní kosti (manubrium) jen slabě vystupující

Hrudník: prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutým hrudním košem, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v kohoutku.

Spodní linie: sleduje profil hrudní kosti, potom mírně stoupá k břichu.

 

OCAS: nasazen v prodloužení linie zádě, nesen v oblouku nad hřbetem.

 

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: v celkovém vzhledu jsou zcela rovné a rovnoběžné vzhledem ke střední rovině těla.

Ramena: délka lopatek je rovna 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a jsou blízko vertikále vzhledem ke střední rovině těla. Jejich pohyb je dostatečně volný.

Nadloktí: dobře přiléhající k trupu, je téměř stejné délky jako ramena, ale méně šikmé.

Lokty: jsou v rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.

Předloktí: jeho délka je rovna délce nadloktí; sleduje zcela vertikální směr.

Nadprstí a kloub nadprstí: při pohledu zpředu navazují na vertikální linii předloktí. Při pohledu z profilu je nadprstí poněkud šikmé.

Přední tlapky: oválného tvaru, s tmavými pružnými polštářky tlap a velmi tvrdými černými drápky.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY: v celkovém vzhledu a při pohledu zezadu musí sledovat od hrbolku kosti sedací k zemi zcela vertikální linii; jsou vzájemně rovnoběžné.

Stehna: jejich délka je rovna 1/3 výšky v kohoutku. Jdou šikmo shora dolů a zezadu dopředu a jsou zcela rovnoběžná se střední rovinou těla.

Bérec: je delší než stehno.

Hlezenní kloub: úhel hlezenního kloubu (tibia-tarsální) není příliš sevřený.

Nárt: vzdálenost mezi hlezenním kloubem a špičkami prstů je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.

Zadní tlapky: stejná charakteristika jako přední tlapky, pouze jsou méně oválné.

 

POHYB: volný, energický, hlava nesena ušlechtile a elegantně.

 

KŮŽE: po celém těle dobře napnutá a přiléhající k tělu. Viditelné sliznice a třetí oční víčka musí být pigmentovány černě.

 

OSRSTĚNÍ:

SRST: dlouhá po celém těle, od hlavy po ocas, od hřbetní linie k tlapkám. Na tlamě je kratší. Dosti chundelatá, proto nepřiléhající, spíše chomáčkovitá, netvoří prameny.

BARVA: čistě bílá, bez skvrn a jiných odstínů bílé.

 

VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku:              Psi:     27 až 30 cm.

                                         Feny:     25 až 28 cm.

Hmotnost:                          od 2,5 do 4 kg.

 

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

 • strabismus (šilhavost)

 

ZÁVAŽNÉ VADY:

 • výrazná konvergence nebo divergence horních podélných os
 • konvexní nosní hřbet (římský nos)
 • prognathismus (tj. slabý předkus či podkus), pokud mění vnější vzhled tlamy
 • výška pod 25 cm a nad 33 cm u psů a pod 22 cm nebo nad 32 cm u fen.

 

VYŘAZUJÍCÍ VADY:

 • agresivita nebo přílišná plachost
 • depigmentace nosní houby
 • nosní houba jiné barvy než černé
 • předkus (spodní čelist delší než horní)
 • oboustranná depigmentace očních víček
 • skvrna na rohovce
 • chybící ocas
 • zkrácený ocas, ať už přirozeně nebo uměle
 • jakákoliv jiná barva než bílá
 • skvrny a tečky

 

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.